Logo
Pethau i'w Hystyried Wrth Chwarae Blackjack

Pethau i'w Hystyried Wrth Chwarae Blackjack

Mae Blackjack yn gêm gardiau boblogaidd sy'n dibynnu ar lwc a sgil. Mae chwaraewyr fel arfer yn chwarae yn erbyn y deliwr a'u nod yw cyrraedd 21 neu gael llaw uwch na'r deliwr heb fod yn fwy na 21. Fodd bynnag, i fod yn llwyddiannus yn Blackjack, mae angen gwybod rhai strategaethau ac awgrymiadau sylfaenol. Dyma'r pethau y dylech roi sylw iddynt wrth chwarae Blackjack:

1. Dysgwch y Rheolau Sylfaenol

Cyn chwarae Blackjack, mae'n bwysig deall rheolau sylfaenol y gêm. Mae hyn yn golygu gwybod pryd i daro, stopio, dyblu neu hollti.

2. Defnyddiwch Strategaeth Sylfaenol

Yn Blackjack, mae yna "strategaeth sylfaenol" sy'n pennu'r symudiad mathemategol gorau ar gyfer pob sefyllfa. Mae'r strategaeth hon yn ystyried cyfuniad o'r cardiau yn eich llaw a cherdyn wyneb i fyny'r deliwr. Gall dysgu a chymhwyso strategaeth sylfaenol gynyddu eich mantais yn y tymor hir.

3. Deall Cyfrif Cardiau

Mae cyfrif cardiau yn galluogi chwaraewyr i ragfynegi cyfansoddiad cardiau yn y dec sy'n weddill trwy gadw golwg ar y cardiau a chwaraeir. Mae hon yn dechneg ddatblygedig ac mae angen ymarfer. Fodd bynnag, mae'n cael ei wgu yn y rhan fwyaf o gasinos a dylid bod yn ofalus.

4. Rheoli Cofrestri Banc

Wrth chwarae blackjack, mae'n bwysig cynllunio faint o arian y byddwch chi'n chwarae ag ef a sut byddwch chi'n rheoli'ch colledion. Chwaraewch â'r swm y gallwch fforddio ei golli yn unig a stopiwch pan fyddwch yn cyrraedd terfyn colled penodol.

5. Osgowch Fetiau Yswiriant

Yn gyffredinol mae betiau yswiriant a gynigir pan fydd gan y deliwr ace yn bet wael i chwaraewyr. Yn fathemategol, dangoswyd bod y betiau hyn yn achosi colledion yn y tymor hir.

6. Gwybod Pryd i Stopio

Mae gwybod pryd i stopio yn Blackjack yn rhan bwysig o'r gêm. Yn gyffredinol, mae'n syniad da stopio pan fydd eich llaw yn 17 neu'n uwch, yn enwedig os oes gan y deliwr law wan.

7. Deall y Rheolau ar gyfer Dyblu a Rhannu

Mae dyblu a hollti yn strategaethau pwysig yn Blackjack. Gall defnyddio'r strategaethau hyn ar yr amser iawn gynyddu eich siawns o ennill. Er enghraifft, yn aml mae'n strategaeth dda i ddyblu pan fydd gennych 11 yn eich llaw a bod gan y deliwr gerdyn isel.

8. Rhyngweithio â'r Deliwr a Chwaraewyr Eraill

Wrth y bwrdd blackjack, gall eich rhyngweithio â'r deliwr a chwaraewyr eraill effeithio ar eich profiad hapchwarae. Byddwch yn barchus o'r deliwr a chwaraewyr eraill a chadwch y tag gêm.

9. Alcohol a Gamblo

Mae'n bwysig cyfyngu ar y defnydd o alcohol wrth chwarae blackjack. Gall alcohol effeithio ar eich gallu i wneud penderfyniadau ac arwain at ganlyniadau negyddol.

A yw betio Papara yn ddibynadwy? pêl-fasged betio byw Sut i ddeall safle betio dibynadwy Sut i osod bet dwbl bet atilla safle betio kraftbet A yw betio NSG yn ddibynadwy? cod hyrwyddo un bet m mewngofnodi imabet bet wedi'i wirio bet gellyg Teledu Kulisbet bonws betcio betrar mewngofnodi cyfredol mewngofnod cyfredol jupwin