Logo
Safleoedd Betio Sut i Ddysgu Cyfeiriadau Mewngofnodi Presennol?

Safleoedd Betio Sut i Ddysgu Cyfeiriadau Mewngofnodi Presennol?

Mae'r rhyngrwyd yn lle eang, hardd. Mae hefyd yn lle anghyfraith. Mae hyn yn golygu bod llawer o bobl allan yna yn ceisio eich twyllo a dwyn eich gwybodaeth er eu budd eu hunain. Un ffordd y mae sgamwyr yn mynd o gwmpas y broblem hon yw newid cyfeiriad mewngofnodi eu gwefan yn gyson fel na all neb ddod o hyd iddynt eto yn nes ymlaen. Felly, os ydych chi'n gwybod sut i gadw'r cyfeiriadau mewngofnodi diweddaraf, gallwch chi bob amser ddod o hyd i'ch hoff wefannau betio pan fyddan nhw eich angen chi fwyaf!

Pam mae cyfeiriad mewngofnodi yn newid?

Y prif reswm dros y newid cyfeiriad mewngofnodi yw cymhlethu gwaith hacwyr. Gall haciwr dorri i mewn i'ch cyfrif a newid eich holl wybodaeth, gan gynnwys eich cyfrinair a'ch cyfeiriad e-bost. Felly, maent am wneud yn siŵr na all neb ddarganfod beth fydd y cyfeiriad mewngofnodi newydd cyn iddo gael ei gyhoeddi ar eu gwefan.
Rheswm arall y mae gwefannau'n newid eu cyfeiriad mewngofnodi presennol yw bod defnyddwyr newydd yn ymuno â nhw ar ôl newid cyfeiriad y wefan, neu hyd yn oed defnyddwyr tro cyntaf nad ydyn nhw'n gwybod eto ble mae eu cyfrif (er enghraifft: os ydych chi wedi agor cyfrif gyda Bet365 ond byth yn ei ddefnyddio), gall hyn eu helpu i ddod o hyd yn union ble mae eu gwybodaeth, felly pan fydd rhywun yn baglu ar y dudalen hon wrth chwilio ar beiriannau chwilio Google fel Bing neu Yahoo! yna does dim rhaid iddyn nhw gael trafferth darganfod yn union lle dylai popeth fynd ar y tudalennau hyn gan fod popeth wedi ei osod allan yn dda ymlaen llaw!

Beth allwch chi ei wneud os na allwch gofio eich cyfeiriad mewngofnodi?

Os na allwch gofio eich cyfeiriad mewngofnodi, mae rhai pethau y gallwch eu gwneud.
● Gwiriwch adran Cwestiynau Cyffredin y wefan. Dyma lle mae'r holl gwestiynau ac atebion cyffredin wedi'u rhestru ar gyfer defnyddwyr sy'n aml yn anghofio eu cyfrif. Os nad yw hynny'n gweithio, ewch i gam 2.
● Os nad yw unrhyw un o'r dulliau hyn yn gweithio i chi, cysylltwch â'r tîm cymorth cwsmeriaid drwy e-bost neu alwad ffôn!

Sut allwch chi olrhain cyfeiriadau mewngofnodi eich hoff wefannau?

Gallwch ddefnyddio traciwr bwci i gadw golwg ar gyfeiriadau mewngofnodi eich hoff wefannau.
Gallwch hefyd ddefnyddio traciwr safle betio i gadw golwg ar eich hoff safleoedd betio.
Os oes gennych ddiddordeb mewn betio chwaraeon, bydd traciwr chwaraeon yn eich helpu i ddilyn yr ods diweddaraf o wahanol siopau bwci a chasinos ledled y byd.
Gall dilynwr casino hefyd elwa o ddefnyddio ein hofferyn oherwydd ei fod yn darparu gwybodaeth am yr holl hyrwyddiadau, bonysau, gemau a mwy newydd! Ac os yw pocer yn addas i chi, rydym hefyd yn argymell defnyddio ein hofferyn olrhain pocer - hanesion llaw (gydag ystadegau), olrhain bwrdd ac ati. Mae ganddo lawer o nodweddion defnyddiol i'ch helpu i wella'ch gêm, megis!
Sut allwch chi olrhain? Ble gallaf ddod o hyd i gyfeiriadau mewngofnodi cyfredol yr holl safleoedd betio?
● Gallwch ddod o hyd i gyfeiriadau mewngofnodi safleoedd betio ar eu gwefannau.
● Gallwch hefyd ddod o hyd iddynt ar wahanol fforymau betio chwaraeon.
● Gallwch hefyd ddod o hyd iddynt ar wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter, Facebook ac Instagram.
● Gallwch ddod o hyd iddo ar Reddit os chwiliwch yno (peidiwch ag anghofio ysgrifennu'r URL).
Dylech bob amser gadw llygad ar dudalennau cartref eich safle betio.
Dylech bob amser wirio tudalennau glanio eich safle betio. Gallwch chi ddarganfod a oes ganddyn nhw gylchlythyr a beth yw eu sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Gobeithiwn fod yr erthygl hon wedi eich helpu i ddeall pwysigrwydd cadw golwg ar eich cyfeiriadau mewngofnodi. Os hoffech wybod mwy am y pwnc a sut y gallwn eich helpu, ewch i'n gwefan. Mae gennym lawer mwy o wybodaeth am hyn ar gael!

bet trallod pris uned cyfuniad betio pum ffordd Erdermir amddiffyn bet arian parod bet diogel hen bet bet flo mae teledu bet mauri bet arog izlesene bet bet faint mewngofnodi betlike Trydar 1bet skysporbet twitter ofansifbet tv tv betb